Ontzorgd aan de slag

Wilt u als manager zich geen zorgen maken over het kennisniveau van uw medewerkers.
Desta BIG biedt u deze mogelijkheid.

Desta BIG

Het kennisborgingssysteem dat niet kan ontbreken binnen een organisatie.

brightness_high

Informatie op maat

Niet zoeken in een grote bak met informatie, maar informatie die voor jou interessant is in één overzicht.

devices_other

Feedback

Medewerkers kunnen inhoudelijke terugkoppeling geven per informatiebron.

favorite_border

Borging

Weet als manager welke informatie een medewerker heeft. Daarnaast moet elke informatiebron elk jaar opnieuw geaccordeerd worden.

trending_up

Handshake

Check of iedereen hetzelfde kennisniveau heeft voor een vergadering. Op deze manier kan je de inleidingen overslaan en de tijd nuttig besteden.

Functionaliteit uitgelegd

Informatie welke je wil delen wordt vastgelegd. Dit kan over allerlei onderwerpen gaan; van het Collegeprogramma, technisch architectuuroverzicht, HRM-visie, ziektemeldingsprocedure tot de empowerment-theorie. Dit vastgelegd in vorm van een powerpoint of in tekst. Zie hiervoor het onderwerp kennis-management. 

Er kan dan bepaald worden dat bijvoorbeeld alle managers, of alle (nieuwe) medewerkers, de desbetreffende informatie dienen te kennen. Dit onderwerp wordt dan op naam gezet. De medewerker krijgt, via de mail, een melding. Deze medewerker kan dan via hyperlinks de informatie lezen (content). Tevens kan de medewerker in het tool aangeven of hij de informatie gelezen heeft. 

Zodoende is dus – binnen het redelijke – geborgd dat de juiste informatie door de juiste mensen gekend wordt. Dus ook in complexe dynamische netwerken kun je dit borgen. En optimaal. Zowel qua informatie, als qua proces. Ook de nieuwe (inhuur)medewerker weet dan (geborgd!) de eerste week hoe het gebouw ontruimd dient te worden. Ook de medewerker die net manager geworden is, kent zijn (nieuwe) deel van het rampenplan. 

Nieuwe medewerkers krijgen de oude informatie, en oude medewerkers krijgen de nieuwe informatie. Op maat. Je krijgt deze content wanneer dit nodig is; dus niet alles in de eerste week. Je krijgt het gegarandeerd; ook als gedurende dat overleg waarin dit medegedeeld werd, je net op vakantie was.

Kennisborging

Vraag nu een omgeving aan.

Een abonnement op Desta BIG kost € 5.000,- per jaar (ex. BTW).
De eerste 30 dagen zijn gratis en bedoeld om te testen.